Bedrijfsmaatschappelijk werk

Voorkom psychisch verzuim

Online AgendaNeem contact op

Bedrijfs-maatschappelijk Werk

Psychosociale klachten van medewerkers zijn in organisaties een veel voorkomend verschijnsel. Het beïnvloedt het functioneren in zowel arbeidssituaties als in de privésituatie en kan leiden tot ziekteverzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kan het een hoog personeelsverloop tot gevolg hebben. Het is daardoor voor de organisatie zowel een sociaal als economisch probleem. Het actief werken aan het voorkomen en het aanpakken van psychosociaal disfunctioneren is een investering die zich ruimschoots terug verdient.

Snel preventieve of curatieve persoonlijke begeleiding in te schakelen voor uw medewerker? Het traject is kortdurend en gericht op verbetering in het functioneren van de medewerker en stelt hem/haar in staat actief oplossingen te vinden voor het probleem.

Het aantal mensen dat kampt met overspannenheid of een burn-out door werk neemt jaar in jaar uit toe.

Iets voor uw organisatie?

Lager ziekteverzuim

Bemiddeling in conflictsituaties

Knelpunten in functioneren zijn bespreekbaar

Gemotiveerder en met meer plezier aan het werk

Snel preventieve of curatieve persoonlijke begeleiding inzetten voor uw medewerkers

Mogelijkheden

Bedrijfsmaatschappelijk werk voor uw medewerkers kan ingezet worden bij:
– werkzaamheden en/of motivatie
– stress, overspannenheid en burnout
– verzuim, ziekte en reïntegratie
– aanpassingsproblemen bij veranderingen van functie of organisatieveranderingen
– persoonlijke effectiviteit en communicatie in de werksituatie
– opvang van medewerkers na een traumatische ervaring (bedrijfsongeval, overval, e.d.)
– mediation, conflictoplossing bij ontwrichte arbeidsituaties
– problemen uit de privésfeer die van invloed zijn op het werk

Blijf niet rondlopen met je stressklachten

Praat er over met:

  • Je leidinggevende
  • HR
  • Bedrijfsarts
  • Bedrijfsmaatschappelijk werker

Vragen of aanmelden

Als je nog vragen hebt, meer informatie wenst of
wanneer je graag een afspraak wilt maken.

Neem dan vrijblijvend contact met me op. Je kunt ook direct een afspraak boeken in mijn online agenda. Bellen mag ook: 013-8220022.